Naar hoofdcontent

Alerta: website

Alerta is leidend in telefonie en het inzetten van innovatieve zorgtechnologie op afstand. Hierbij valt te denken aan onder andere personenalarmering, medicatiebegeleiding op afstand, slimme toegangssystemen, dubbelcheck bij uitreiken medicatie en leefstijl- en telemonitoring. Deze diensten worden (al dan niet gecombineerd) uitgevoerd via telefoon, computer en tablet.

BitWise is verantwoordelijk voor de technische implementatie van deze DNN site. Het ontwerp is gerealiseerd door DeNK creatieve vrijdenkers.

www.alerta.nl

 

Print