Naar hoofdcontent

Visie & verantwoording Carintreggeland live

De website van Carintreggeland is uitgebreid met 'Visie & verantwoording'. Hier worden de resultaten en verbeteringen voor de toekomst uitgelegd. BitWise heeft zorg gedragen voor de technische realisatie van dit gedeelte en DeNK. creatieve vrijdenkers voor het ontwerp.

 

Resultaten en verbeteringen voor de toekomst

In dit deel van de site wordt op een nieuwe manier verantwoording afgelegd over wat Carintreggeland doet, hoe ze dat doen en welke resultaten ze halen. Heel transparant en voor iedereen inzichtelijk. De volgende thema's van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden aan bod gebracht:

 • Visie
 • Veiligheid
 • Personeelssamenstelling
 • Zorg en ambities
 • Financieel beleid
 • Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
 • Leren werken aan kwaliteit
 • Gebruik van hulpbronnen
 • Huizen en ambities
 • Wonen en welzijn
 • Leiderschap
 • Gebruik van informatie
 • Kengetallen

Voor meer informatie kijk op www.carintreggeland.nl/Visie-verantwoording

 

Print